FUNDACJA ROZWOJU UKSW

Celem Fundacji jest wsparcie rozwoju kadry UKSW, a także wszelkich inicjatyw na rzecz umacniania pozycji Uczelni. Bierze czynny udział w przedsięwzięciach związanych z aktywnością badawczo-naukową, rozwojem infrastruktury UKSW czy organizacją wydarzeń kulturalnych. Projekty, które do tej pory wsparła Fundacja Rozwoju UKSW to m.in.: ‘Science2Buisness’ – projekt upowszechniający działalność naukową;  ‘Sztuka i filozofia. Warsztaty.’ – projekt skierowany do najmłodszych, wspierający rozwój umiejętności filozoficznych i artystycznych) czy ‘Memento Mori’ – mini serial historyczny.

X
X