ŁUKASZ KUCHARCZYK

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UKSW. Jest autorem wielu artykułów naukowych i krytycznoliterackich oraz monografii, w tym “Granice ciała: Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema” i “Granice ludzkiego poznania: O wybranych aspektach twórczości Jacka Dukaja”. Specjalizuje się w polskiej literaturze współczesnej, krytyce literackiej, literaturze fantasy i science fiction, oraz metodyce nauczania języka polskiego jako obcego. Jest również współpracownikiem kilku czasopism literackich, jurorem w konkursach literackich i nauczycielem języka polskiego. Debiutował jako pisarz w 2022 roku z zbiorem opowiadań “Granty i smoki”, za co został uhonorowany Chrysalis Award Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction oraz nominowany do prestiżowych nagród literackich.

X
X