Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Publiczna uczelnia wyższa stacjonująca na dwóch kampusach – przy ulicy Dewajtis oraz Wójcickiego. Kształci studentów na 43 kierunkach, w tym m.in. na Wydziale Nauk Pedagogicznych, Wydziale Spoleczno-Ekonomicznym, Wydziale Nauk Historycznych czy nowo powstałym Wydziale Medycznym. UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Uniwersytet zapewnia studentom kształcenie na ponad 150 europejskich uczelniach w ramach programu Erasmus, oraz organizuje stypendia krajowe w ramach programu MOST.  Studenci oprócz zajęć dydaktycznych mogą działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich oraz samorządzie. Infrastruktura na terenie kampusów jest sukcesywnie rozwijana i remontowana, a sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt, ułatwiający naukę studentom uczelni.

X
X