Bartosz Wilk

Bartosz Wilk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się badaniem funkcjonowania administracji publicznej oraz prawa administracyjnego, w szczególności na szczeblu samorządowym. Wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach którego najczęściej reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

X
X