Uniwersytet Młodego Badacza może być także w Twojej szkole! Nasza oferta jest dostępna również na zamówienie do szkół, przygotowujemy także indywidualne oferty. Skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@mlodybadacz.edu.pl

"Własnym głosem - bez walki i namysłem", prowadzący prof. Monika Przybysz

Nasz świat przeżywa kryzys komunikacyjny. Dzieci spędzają coraz więcej czasu przy urządzeniach elektronicznych i tracą umiejętności komunikowania swoich potrzeb – własnym głosem. Warsztaty pozwolą dzieciom poznać swoje potrzeby i nauczyć się je artykułować, co jest czynnikiem kształtującym ich poczucie własnej skuteczności. Poczucie skuteczności z kolei, przekłada się na spadek liczby przypadków przemocy oraz zachowań autodestrukcyjnych, a także poprawia jakość życia. Zajęcia mają na celu trening komunikacyjny, podkreślający rolę interakcji między uczestnikami, bowiem komunikacja to nie tylko słowa i ich znaczenie, ale także wyraz twarzy, mowa ciała i ich wpływ na słuchacza.

X
X