Jarosław Piotrowski

Psycholog społeczny, wykładowca w Instytucie Psychologii UKSW.  Bada jak ludzie, grupy, społeczności wpływają na człowieka: na to jak myśli, co czuje, ale także jak się zachowuje.  Zajmuje się przekonaniami ludzi na własny temat oraz skutkami zbytniej koncentracji na sobie. Fascynuje go również to, w jaki sposób ludzie nadają sens swojemu życiu (dlaczego jest dla nich ważne). Poza badaniami naukowymi zajmuje się wykorzystaniem gier i zabaw w uczeniu oraz w rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak przekonywanie do swoich poglądów, czy też słuchanie innych.

X
X