Katarzyna
GRZYBOWSKA-WALECKA

Autorka
Kierowniczka projektu

Dr nauk politycznych i społecznych (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji). Adiunktka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jean Monnet Fellow w Centrum Studiów Zaawansowanych Roberta Schumana we Florencji. Stypendystka w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oxfordzkim. Pracowała w ONZ i Parlamencie Europejskim. Od trzech lat organizuje letnie szkoły poświęcone partiom politycznym i demokracji dla studentów i działaczy organizacji pozarządowych, z Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Współzałożycielka Fundacji Stan zajmującej się popularyzacją nauki i edukacją.

X
X