ROmana Rupiewicz

Dr nauk humanistycznych, historyczka sztuki. Wykładowczyni w Instytucie Historii Sztuki UKSW w Warszawie. Społeczniczka i aktywistka na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, ekspertka w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu, autorka prac badawczych poświęconych tej tematyce. Pasjonuje się rewitalizacją miast, ruchami miejskimi, ekologią i ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym. Pisze książki i artykuły o sztuce i jej treściach ideowych. Prezeska Stowarzyszenia Genius Loci https://geniusloci.org.pl

X
X