URZĄD DZIELNICY BIELANY

Warszawskie Bielany to miejsce szczególnie bliskie Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, szczególnie od 2008 roku, kiedy to nawiązano porozumienie z Urzędem Dzielnicy Bielany, mające na celu współdziałanie i współpracę na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców. Wspólnie zorganizowano już projekty takie jak: akcja “Ośmiu Wspaniałych”, Bielańskie Wykłady Otwarte czy Teatry Offowe.

X
X