URZĄD DZIELNICY BIELANY

Urząd Dzielnicy Bielany. Warszawskie Bielany to miejsce szczególnie bliskie Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, szczególnie od 2008 roku, kiedy to nawiązano porozumienie z Urzędem Dzielnicy Bielany, mające na celu współdziałanie i współpracę na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców. Wspólnie zorganizowano już projekty takie jak: akcja „Ośmiu Wspaniałych”, Bielańskie Wykłady Otwarte czy Teatry Offowe.

X
X