Kinga WOJTAS

Autorka
Kierowniczka projektu

Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski). Adiunktka, autorka koncepcji i kierowniczka specjalności studiów magisterskich Europa Środkowa oraz Analiza politologiczna i dyplomacja publiczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspertka w projektach samorządowych. Współpracowniczka Krajowego Centrum Badań nad Politykami Publicznymi, NGO-sów z państw Europy Środkowej oraz Słowackiej Akademii Nauk. Popularyzatorka nauki i współzałożycielka naukowo-edukacyjnej Fundacji Stan. Ekspertka w projektach samorządowych i dotyczących rozwoju polityk publicznych.

X
X